Luftburen allergi

Allergier av olika slag kan yttra sig på lite olika sätt. Du kan få kliande utslag, rodnad på huden, svårigheter att andas eller känna dig yrslig. En allergisk reaktion kan också komma snabbt eller med mer fördröjning. Ibland reagerar man bara när man äter eller nuddar det man är allergisk mot, men andra kan ha en luftburen allergi. Då behöver man inte ens vara nära det livsmedel man inte tål utan det räcker med att en person har en jordnötspåse öppen i samma lokal om man lider av luftburen jordnötsallergi.

Den luftburna allergin kan vara mer eller mindre allvarlig. Det finns personer som får väldigt starka reaktioner om någon har något de inte tål i till exempel en buss. Många som har luftburen allergi mot mat av olika slag undviker också att gå på exempelvis restaurang eftersom där finns många ingredienser och man kan inte kontrollera på samma sätt vad som finns på bord eller bänkar.

Att undvika allergifällor

Många restauranger som finns i samhället undviker att ställa fram skålar med nötter och starkt doftande ingredienser. Flera har också tagit bort krukväxter och liknande. Hos Livsmedelsverket finns det olika listor med mer allergivänliga restauranger men även listor på ingredienser som kan vara allergiframkallande. Det kan vara klokt att titta i de här listorna om man har en luftburen allergi som ger symtom.

Behandling av luftburen allergi

En allergi går inte bara över, även om de i vissa fall kan växa bort. Man kan ha större eller mindre besvär av den luftburna allergin. I vissa fall finns det tabletter, ögondroppar och nässpray man kan ta för att lindra symtomen. Är det en allvarligare form av allergi får man receptbelagd medicin från sin läkare och man kan även få sprutor som tas i nödfall. De innehåller antihistamin och i de flesta fall kortison som minskar svullnaden i bland annat luftrören.

Om man får en kraftfull reaktion av mat bör man alltid kontakta sjukvården även om man behandlat sig med en spruta. Ibland kan reaktionen förvärras efter ett litet tag och då är det inte säkert att de egna medicinerna hjälper. Att ringa ambulansen är alltså viktigt – särskilt om den drabbade har väldigt svårt att andas eller om denne är mycket omtöcknad eller rent av tappar medvetandet.